Stichting Schuldhulp ZuidBelangrijk om te weten !
..............................................................................................................
1. U dient bij ons intake gesprek exacte gegevens te verstrekken aangaande uw inkomen, schulden en bestedingspatroon, zodat wij tijdens het saneringsproces niet voor verrassingen komen te staan.
Het is dus belangrijk dat u ons inzage geeft in uw inkomsten en uitgaven en naar waarheid alle gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor het in kaart brengen van uw financiele positie.

2. Ten tijde van het saneringstraject mag u geen verdere schulden en/of achterstanden oplopen.

3. U dient zich stipt te houden aan de eventueel getroffen regelingen.

4. U dient zich te realiseren dat wij geen enkele garantie kunnen geven.
Uiteindelijk bepaalt de schuldeiser of zij zich met ons saneringsvoorstel kan verenigen.
Het 5 stappen plan !
..............................................................................................................
Wij bieden hulp bij het saneren van uw schulden volgens een simpel 5 stappenplan:

1. Wij brengen uw schulden, inkomsten en bestedingspatroon exact in kaart.

2. Op basis van uw besteedbaar inkomen bekijken wij of u voor sanering in aanmerking komt.

3. Na acceptatie nemen wij contact op met diverse schuldeisers, teneinde een periode van betalingsuitstel aan te vragen waarbinnen wij onze saneringswerkzaamheden kunnen verrichten.

4. Wij onderzoeken of uw schulden en de bijgekomen kosten op voldoende juridische basis kunnen steunen.

5. Op basis van uw besteedbaar inkomen, stellen wij een plan op voor sanering en afbetaling van uw schulden.

Sluit uw schadeverzekeringen online
Korting
..............................................................................................................
Speciaal voor mensen die van onze stichting gebruik maken hebben wij kortingen bedongen bij verzekeringsmaatschappijen.

Deze kortingen kunnen oplopen tot 12% ! ! !