Stichting Schuldhulp ZuidWat biedt Stichting Schuldhulp Zuid ?
..............................................................................................................
Wij bieden hulp bij het saneren van uw schulden volgens een simpel 5 stappen plan.
                                                                                                            
Groeien de Schulden u boven het hoofd ?
..............................................................................................................
Het letterlijke doel van de stichting luidt: "Het bieden van hulp bij het oplossen en saneren van schulden van natuurlijke personen en het bieden van hulp, coaching en adviezen ter voorkoming van schuld.

De stichting tracht dit te allen tijde te bereiken met in achtneming van de belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Het is altijd onze intentie om zo min mogelijk economische schade te laten ontstaan waardoor niet alleen de belangen van de schuldenaar maar ook die van de schuldeiser(s) op waarde worden geschat.

Daarom kan onze stichting ook voor kredietverstrekkende bedrijven, winkeliers en/of andere leveranciers een uitkomst zijn.

  Lees meer.....
De werkwijze van onze stichting is akkoord bevonden door FIOD-ECD!


Sluit uw schadeverzekeringen online
Korting
..............................................................................................................
Speciaal voor mensen die van onze stichting gebruik maken hebben wij kortingen bedongen bij verzekeringsmaatschappijen.

Deze kortingen kunnen oplopen tot 12% ! ! !